Använd kategorier för att filtrera din sökning

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (PuL) finns bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas.

Hela personuppgiftslagen hittar du på Riksdagens webbplats

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i syfte att administrera ditt användarkonto. Specialpedagogiska skolmyndigheten lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående personer eller organisationer, annat än om det följer av offentlighetsprincipen.

De personuppgifter som vi behandlar när du skapar ett användarkonto är ditt namn och den e-postadress du uppger. Dina personuppgifter gallras tillsammans med ditt användarkonto vid inaktivitet på två år, eller annars efter begäran. Ni har enligt 26 § personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan till SPSM, få besked om vilka uppgifter vi behandlar, för vilket ändamål de behandlas och om hur de behandlas. Ni har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om de personuppgifter ni lämnat.


Har ni frågor rörande denna registrering så kontakta hittalaromedel@spsm.se på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, organisationsnummer 202100-5745, är personuppgiftsansvarig för uppgifterna enligt personuppgiftslagen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand

Telefon: 010 473 50 00, e-post: spsm@spsm.se