Förlagets beskrivning

Exponent 3b ingår i Exponentserien som omfattar alla 10 kurser på nivån 1–5, enligt Gy 2011. I serien finns läroböcker, elev- och lärarwebbar samt interaktiva böcker.

Exponent 3b är klassisk och nytänkande på samma gång. Du kan känna dig hemma i bokens upplägg, samtidigt som boken är full av utmaningar och variation. Exponent 3b ger mer än träning av procedurer och begrepp. Kommunikation, problemlösning och resonemang ges stort utrymme.