Förlagets beskrivning

Läromedlet innehåller en 21 minuter lång faktabaserad film som handlar om jordbävningar samt elevmaterial och en lärarhandledning.

Expedition: Jordbävningar är den andra delen i läromedelsserien Naturfenomen – hur fungerar vår jord?

Läromedlet har sin utgångspunkt i de samhälls- och naturorienterade ämnena med fokus på grundskolans år 4-7, men kan också användas för temabaserat och ämnetsövergripande arbete.