Förlagets beskrivning

Paketet omfattar ett urval av Europas länder. Materialet består av tre pärmar och formatet på kartorna varierar mellan FA44 och A3. De 25 kartorna består av flera kartblad som kan variera mellan 3-7 stycken.

Pärm 1 A-G

Symbolnyckel, Albanien/Makedonien., Belgien/Nederländerna/Luxemburg, Bulgarien, Estland/Lettland/Litauen, Frankrike, Georgien/Armenien/Azerbajdzjan, Grekland.

Pärm 2 H-S

Italien, Polen, Portugal, Rumänien/Moldavien, Ryssland (Europeiska delen), Schweiz, Serbien/Montenegro, Slovenien/Kroatien/Bosnien-Herzegovina.

Pärm 3 S-Ö

Slovakien, Spanien (Andorra och Gibraltar), Storbritannien/Irland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland, Österrike/Lichtenstein.