Förlagets beskrivning

Storkartan är en av komponenterna i materialet ”Ett år med en renskötarfamilj”.

Materialet utgår från en berättelse där du som pedagog läser högt för eleverna om hur familjen tar hand om sina renar och sköter andra vardagliga sysslor under de åtta årstider som ingår i ett renskötselår. Familjen bor på olika ställen under året. För att eleverna lättare ska följa med var familjen befinner sig finns Storkartan till hjälp.

Storkartan visar renskötselområdet, hur naturen ser ut, var bostäderna och renhagarna ligger. Kartan har en tydlig teckenförklaring. De platser och bostäder som nämns i berättelsen finns utmärkta på kartan med namn och symboler.
 
1200x620 mm, färg.
 
 Berättelsen hittar du i Lärarhandledningen.