Förlagets beskrivning

Storboken är en av komponenterna i materialet ”Ett år med en renskötarfamilj”. Materialet utgår från en berättelse där du som pedagog läser högt för eleverna om hur familjen tar hand om sina renar och sköter andra vardagliga sysslor under de åtta årstider som ingår i ett renskötselår.

Under året vandrar renarna mellan skogsland och fjäll. Familjen bor därför på flera platser efter den väg som renarna vandrar. I Storboken kan du se hur det ser ut där familjen bor. Illustrationerna visar bostaden, platsen samt vilken årstid det är.

500x360 mm, färg, spiralbunden. Berättelsen hittar du i Lärarhandledningen.