Förlagets beskrivning

Läs högt för dina elever om de åtta årstider som ingår i ett renskötselår! Vart och ett av de åtta kapitlen är indelat i fem korta avsnitt och berättar om liv och vardagssysslor för en renskötande familj i Lappland.