Förlagets beskrivning

Berättelsebilderna är en av komponenterna i materialet ”Ett år med en renskötarfamilj”.

Materialet utgår från en berättelse där du som pedagog läser högt för eleverna om hur familjen tar hand om sina renar och sköter andra vardagliga sysslor under de åtta årstider som ingår i ett renskötselår.

De 32 färgillustrationerna, Berättelsebilderna knyter an till innehållet och visar saker som händer under varje årstid. Tanken är att eleverna ska gissa vad bilden visar innan de får lyssna till ett avsnitt.
Bilderna kan även användas till berätta, skriva, rita och göra sorteringsövningar.

Berättelsebilderna är laminerade på båda sidor och levereras i stadig plastficka.
 
210x210 mmm, färg, inplastade.

Berättelsen ”Ett år med en renskötarfamilj” hittar du i Lärarhandledningen.