Förlagets beskrivning

ESS i svenska allt du behöver! ESS i svenska är ett gediget och innehållsrikt läromedel som går igenom svenskämnets alla moment. Under fliken Koppling till Lgr 11, hittar du en tydlig genomgång över hur varje moment är kopplat till Lgr 11.Läroböckerna har en klar och tydlig struktur och här får eleverna träna sina färdigheter i meningsfulla och funktionella sammanhang. I Studieboken finns ett...