Förlagets beskrivning

Escalade 2 är avsedd för gymnasiets steg 2 i Franska.

Textboken består av 20 kapitel som tillsammans ger en mångfacetterad bild av den fransktalande världen idag. Den första delen av varje kapitel är skriven på ett enkelt vardagligt talspråk och är avsedd att tränas aktivt.

Den andra delen är en bagrundstext som till att börja med finns på svnska och franska men så småningom bara på franska. den läser du först och främst för innehållets skyll, men också genom att läsa de franska texterna akrivt kommer du även att träna upp din läsförståelse och utvidga ditt ordförråd.

I varje kapitel finns dessutom Extra som ger en ytterligare stimulans till temat.

För att ytterligare fylla på ditt ordförråd finns sex bildordlistor. I vissa fall kan de användas vid ordrepetion och en del av övningarna i övningsboken är baserade på dessa planches.