Förlagets beskrivning

Ergo Fysik B är en heltäckande B-kursbok. Materialet är omfattande men det lätta och lediga språket tillsammans med noggranna förklaringar och genomarbetade exempel gör fysiken lätt att ta till sig. Det är vanligt att läroböcker i Fysik B börjar med att bygga på A-kursens avsnitt om Newtons lagar och rörelse. I Ergo Fysik B har istället atom- och kärnfysik placerats bland de första kapitlen i kursen. På så sätt lyfts betydelsen av atom- och kärnfysiken och eleverna får börja kurs B med något nytt och spännande.