Förlagets beskrivning

Enkla försök 1 tar upp både enkla och lite svårare, ofarliga experiment, som kan utföras i klassrummet utan krav på särskild laboratorieutrustning. Enkla försök 1 behandlar mätning, densitet, tryck och värme.