Förlagets beskrivning

Alla uppslag i häftet har samma upplägg. På vänstersidan visas en bild med fakta i punktform. På högersidan finns lättläst text med påföljande frågor att besvara muntligt eller skriftligt.

Du kan alltså tillgodogöra dig fakta på tre sätt: genom bilden, faktapunkterna eller faktatexten.

Frågorna är ett sätt att testa av läsförståelsen.