Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel teknik presenteras enkla och tydliga texter i teknik som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11. 

Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med specialundervisning eller med nyanlända elever.

Bland rubrikerna kan nämnas Teknikens historia, Vardagens teknik, Enkla mekanismer som Kilen, Hävstänger, Lutande planet, Skruven, Hjulet och kugghjul, samt Taljan, Hållfasta och stabila konstruktioner, Broar och hus, Teknik med elektricitet, Teknik med vatten och vind, Olika material har olika egenskaper, Teknik och transporter, Cykeln, Teknik med tecken, Datorer och programmering, samt Hållbar teknikutveckling.