Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel kemi presenteras enkla och tydliga texter i kemi som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med specialundervisning eller med nyanlända elever.

Bland rubrikerna kan nämnas Atomer och molekyler, Metaller, Olika material, Vatten och luft, Fast, flytande eller gas, Blandningar och lösningar, Syror och baser, Farliga ämnen, Kemiska reaktioner, Matens kemi, Kemikalier påverkar hälsa och miljö, samt Fossila och förnybara bränslen. 
Inom varje område får eleverna utföra egna experiment. Enkel kemi är rikligt kompletterad med både fotografier och illustrationer i färg.