Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel historia presenteras enkla och tydliga texter i historia som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med specialundervisning eller med nyanlända elever.
Bland rubrikerna kan nämnas Vad är historia?, Stenåldern, Bronsåldern, Järnåldern, Vikingatiden, Medeltiden, Nya tiden, Upptäcktsresor, Vasatiden, Stormaktstiden, Frihetstiden, Gustavianska tiden, samt 1800-talet.
Enkel historia är rikligt kompletterad med både fotografier och illustrationer i färg.