Förlagets beskrivning

I Mattekul år 1 finns allt arbete som rör olika enheter samlat i ett eget häfte, Enhetskul, som gör det lämpligt att använda som tema där hela klassen arbetar med enheter samtidigt.

I Enhetskul 1 ingår:

  • Pengar - Räkna pengar. Växla pengar. Affär: handla två saker, betala, dyrare, billigare
  • Tid - Gör en klocka. Klockan: heltimmar, halvtimmar, kvart i, kvart över
  • Längd - Mät med tum, fot, centimeter, decimeter, meter