Förlagets beskrivning

Nu presenterar vi fortsättningen av Easy English Grammar 1. I detta läromedel arbetar vi vidare med rumsprepositioner, tidsprepositioner, tidsadverb, rumsadverb, sättsadverb, personliga pronomen, possessiva pronomen, relativa pronomen, frågande pronomen, reflexiva pronomen, some/any och stor bokstav på engelska.