Förlagets beskrivning

En webbapp för pekplatta, dator och interaktiv skrivtavla.

I boken Djur omkring oss A presenteras 21  djur från 5 olika grupper. Samtliga djur finns i vår närmiljö och tanken är att eleven ska känna till och kunna samtala om några av djuren. Ni kan använda materialet för att presentera de olika grupperna och de enskilda djuren men även för återkoppling och samtal. Läs mer i Lärarhandledningen. 

I det här interaktiva läromedlet går vi igenom några korta fakta kring varje djur. Där kan ni lyssna på en enkel faktatext och på djurets läte. Det finns också övningar som behandlar var djuren bor och vad de äter.

Övningarna är dels utifrån varje enskilt djur men också utifrån hela gruppen. På slutet kan ni dessutom arbeta med några övningar kring samtliga grupper och göra jämförelser.

Materialet ger många tillfällen till reflektion och samtal kring vad som är lika och olika. Eftersom det går att ta bort eller sudda så kan eleven, efter genomgång, först få prova själv. Sedan kan ni diskutera om det blev rätt och ändra där det behövs. Att diskutera och analysera befäster kunskapen. Samtala gärna utifrån elevens egna erfarenheter.

Pris per år 1 användare: 80 kr (100 kr inkl. moms) 5 användare: 400 kr (500 kr inkl. moms) 10 användare: 800 kr (1000 kr inkl. moms) Skolicens användare: 1800 kr (2250 kr inkl. moms). Prova på Prova på-licens, 1 användare, 1 månad: 0 kr (0 kr inkl. moms). Läs mer om licenser under Kundservice och Vanliga frågor och svar.

Personuppgifter För användare av våra webbaserade läromedel behöver vi spara och behandla personuppgifter så som namn och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är att kunna ge tillgång till läromedlet och administrera konto och lösenord. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.