Förlagets beskrivning

Broschyren och lärarhandledningen "Dina pengar och din ekonomi" ska hjälpa lärare som vill arbeta med privatekonomiska frågor inom ramen för kommunernas invandrarundervisning. Materialet tar upp svenska privatekonomiska termer, orienterar i det svenska bank- och betalningssystemet och tydliggör viktiga rättigheter och skyldigheter på enkel svenska.