Förlagets beskrivning

DIGITALA KARTOR innehåller både Sveriges landskap och Europa. Kartorna finns i två versioner, en basversion och en mer detaljrik. Basversionerna innehåller färre detaljer och är ritade med tanke på de elever som som har behov av förenklade kartor.

Programmen har ursprungligen framtagits av Specialpedagogiska Institutet. De har överlåtits till Allemansdata 2008.