Förlagets beskrivning

Digilär Svenska & Sva för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som bygger på genrepedagogik, explicit lässtrategiundervisning och formativ bedömning. Inför skolstarten i augusti 2018 kommer materialet för årskurs 4 att vara helt klart. Återstående delar för årskurs 5 och 6 arbetas fram under kommande läsår och kommer att vara färdigt till skolstarten i augusti 2019. Läromedlet täcker då hela det centrala innehållet för svenska och sva i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. Läromedlet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel Klara svenskan.