Förlagets beskrivning

Digilär Svenska för nybörjare är ett digitalt övningsmaterial för den första språkinlärningen. Genom elevnära, korta texter och ett stort bildmaterial lär vi ut svenska. Materialet följer en tydlig progression. Här finns ett stort material med självrättande övningar, diagnoser med mera som ger eleven möjlighet att träna sina kunskaper.