Förlagets beskrivning

I Digilär Samhällskunskap ligger alla våra samhällskunskapskurser i en och samma produkt, precis som i alla våra läromedel för gymnasiet.

Läraren kan både göra en lightversion av 100-poängskursen och en tungviktare av 50-poängskursen. När eleverna läser fördjupningskurserna i Samhällskunskap 2 har de fortfarande tillgång till grundkurserna i Samhällskunskap 1.