Förlagets beskrivning

En av många saker som skiljer ett digitalt läromedel från en lärobok är att man där kan arbeta på ett helt annat sätt med bilder. I Digilär Religionskunskap finns inte bara stillbilder som man kan förstora utan här har vi också börjat lägga in filmer, bildserier och bildprojektioner.

Religionskunskap 1 - 50 poäng innehåller:

Vem är religiös?
Mellanösterns religioner
Asiens religioner
Andra livsåskådningar
Gott och ont, rätt och fel