Förlagets beskrivning

Digilär Historia för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för historia i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bilder, kartor, tidslinjer, historiska källor och fördjupningstexter. Läromedlet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel i PULS-serien.