Förlagets beskrivning

Digilärs läromedel i Engelska är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet i Lgr 11.

Här finns ett stort material med texter och bilder utifrån intresseväckande teman. Vi följer årskursernas progression och varje text finns tillgänglig för eleverna i två nivåer: Standard och Advanced.