Förlagets beskrivning

Ett taktilt kortspel i matematik som erbjuder olika varianter för att öva på tiokamraterna. Kortleken är både taktil och med svartskrift så elever kan spela ihop i olika konstellationer. Eleverna kan öva på ental såväl som tiotal och nollans roll i matematik. Även bygga tal, spela memory och träna på tiokamraterna.

Att enkelt kunna spela och spela tillsammans med kompisar, föräldrar och syskon, oavsett synförmåga eller språklig förmåga bidrar till känsla av samhörighet och gemenskap på lika villkor. Spelet kan med fördel användas i klasser med nyanlända elever eftersom man tränar tal och siffror, samtidigt med matematiska kunskaper. 

Innehåller två kort av vardera siffrorna 0–10 och tecknen för addition, subtraktion och lika-med. Varje kort innehåller siffran i stor stil och med punktskrift. På högra sidan finns en tiorad med taktila bilder av diamanterna vilka är fyllda, motsvarande siffran på kortet. Spelanvisningar ges på fyra språk, svenska, engelska, spanska och arabiska.