Förlagets beskrivning

Eleverna får en utförlig historisk bakgrund till de olika litterära epokerna i Klassikerna Litteraturhistoria. Antologin har ett centralt urval av den klassiska litteraturen från antiken fram till första världskriget. Till varje text finns ordförklaringar samt studie- och analysuppgifter.