Förlagets beskrivning

På en DVD möter vi sex ungdomar och vuxna som kommit till Sverige av olika anledningar – som t.ex. oroligheter i hemlandet eller tack vare kärlek. Tanken är att filmerna ska uppmuntra till diskussion och reflektion kring skolval, framtiden, kommunikation, m.m. Därför finns diskussionsfrågor runt varje porträttfilm.

På DVD:n finns också ett antal intervjuer med pedagoger. Intervjuerna är tänkta för föräldrar, lärare och annan pedagogisk personal. Syftet med intervjuerna är att ge mer kunskap om hur man kan hjälpa och stödja sitt barn/elev i det nya landet.