Förlagets beskrivning

En bok som berättar om hur vi firar jul, påsk, midsommar och andra helger med stark tradition i Sverige.

Boken har en lättläst text och är rikt illustrerad. Boken är främst tänkt för elever i särskolan med utländsk bakgrund, men den passar väl för övriga elever i grundsär, gymnasiesär och särvux.

Handledning för utskrift finns till detta läromedel.