Förlagets beskrivning

Dataknåp är ett läromedel som på ett stimulerande sätt får eleverna att tillämpa sin läsförståelse samtidigt som de lär sig ordbehandlarens viktigaste funktioner. Ett syfte med läromedlet är att elever som använder olika läsmedium ska kunna arbeta med samma material på lika villkor.
Övningar finns både för läsare av vanlig tryckt text och för punktskriftsläsare.

Läromedlet består av elevövningar på cd-skiva och lärarhandledning med anvisningar samt elevens alla övningar. Övningarna lämpar sig bra för grundskolans skolår två. Eleven bör kunna läsa och förstå en enkel text.