Förlagets beskrivning

Taktila bilder på svällpapper. Bilden visar ett förenklat coronavirus utan textförklaringar. Rubrik är både i punktskrift och svartskrift.

Format: Stående A4.

Se även basbilden Platta ut kurvan.