Förlagets beskrivning

Come along with me är ett läromedel i engelska, där eleverna i tio dialoger får träna på användbara fraser i realistiska situationer. Alla dialoger utspelar sig under en tänkt Englandssemester, och eleverna får också bekanta sig med den brittiska kulturen.

De tio kapitlen har liknande upplägg, för att underlätta för eleverna. Allt som behövs för att genomföra en dialog ligger på samma uppslag, så att eleverna slipper bläddra under tiden. Tydliga bilder hjälper eleverna att lära sig ord kopplade till bokens olika teman.

I den tillhörande lärarhandledningen (artikelnummer 11200) finns allt du som pedagog behöver för att leda arbetet med boken. Lärarhandledningen kan du beställa här.

Läromedlet riktar sig till gymnasial särvux, gymnasiesärskolans nationella program, särvux grundläggande och grundsärskolan årskurs 7-9, inriktning ämnen.