Förlagets beskrivning

Om man får bestämma arbetssätt själv blir resultatet ofta bäst. Det har vi tagit fasta på i Colores. Här väljer du själv hur du vill arbeta med boken, traditionellt från pärm till pärm, eller mer fritt där du väljer ut vissa delar av boken eller hoppar mellan de olika temaområdena. Vilket sätt du än föredrar får du ett rejält stöd i lärarhandledningen.

Colores tar upp verkliga händelser, personer och traditioner. Dels för att främja förståelsen för olika sätt att leva, dels för att låta eleverna öva på vardagliga situationer. Detta gör det även möjligt att integrera undervisningen med andra ämnen.

Övningsböckerna har innehållsförteckningar till varje tema med målrutor. Dessa ger en tydlig överblick över vilka övningar som finns och tydliggör kunskapsmålen.

Övningarna är varierade för att eleverna ska utveckla en allsidig kommunikativ förmåga samt kontinuerligt förbättra både läs- och hörförståelsen. För att göra eleverna förberedda på verkliga situationer i sitt möte med det spanska språket finns det många tal- och hörövningar där man övar på att till exempel fråga om vägen, handla kläder och beställa på restaurang. Grammatiken ligger det som en separat del i boken. Det finns både grammatiska förklaringar, i textboken, och tillhörande övningar, i övningsboken. Detta gör att du som lärare kan välja när du vill ta upp ett visst grammatiskt moment.