Förlagets beskrivning

Colores 7-9 är uppbyggda kring temaområden med bastexter och valbara texter. Böckernas bastexter har en lugn progression genom hela serien, så att det inte ska vara något problem att få med sig hela gruppen. Många texter är realiainriktade, de tar upp ämnen som intresserar eleverna samt handlar om elevernas vardag. Då spanskan skiljer sig i olika länder tar Colores givetvis upp exempel på skillnader i språket.

De valbara texterna ("Más textos") är av olika svårighetsgrad, men tar upp ämnen som har en koppling till det aktuella temat, vilket gör att eleverna kan arbeta med samma tema men på olika nivåer.