Förlagets beskrivning

Programmet är lätt att använda. Det är lämpligt för undervisning i svenska och engelska, på låg- och mellanstadiet. Eleven får mer än 1000 intressanta bilder att välja mellan.

I Cinema Studio växer berättelsen fram genom att bildrutor dras med musen till en filmremsa. Sedan kan eleven skriva en text till varje filmruta, läsa in ljud och välja ett effektljud, som t.ex djurläten, motorljud eller skratt.

Man kan också tillverka egna bildrutor eller hämta in bilder från cd eller hårddisk.