Förlagets beskrivning

Denna pärm innehåller förslag till 22 kompletta arbetspass där teori varvas med praktiska moment och förenklade recept. Visserligen är ett av målen med pärmen att eleverna efter dessa arbetspass ska vara väl rustade för Caféverksamhet, men innehållet gör att den även lämpar sig för andra kurser inom gymnasiesärskolan och särvux.

Exempel på arbetspass: Ergonomi, social kompetens, personlig hygien, olycksfall, pengar, matcirkel, stress och avslappning.

Till de flesta arbetspassen finns arbetsblad, som kan göras tillsammans eller ges som läxa. Arbetsbladen finns som två varianter; till elever som läser, samt till elever som använder Pictogram.

En cd-romskiva med samtliga arbetsblad ingår, och som lärare kan man själv anpassa materialet genom att till exempel byta ut pictogrambilderna mot andra bilder.