Förlagets beskrivning

Materialet kan användas vid den första läsinlärningen för att träna positioner och fingermotorik. Den förstorade braillecellen har sex "ploppar" som kan trycks ned och på så sätt bilda bokstävernas positioner. Från baksidan trycks sedan plopparna tillbaka till ursprungsläget och kan användas på nytt. Braillecellerna är producerade i plast och varje plastark innehåller 12 brailleceller.
Idégivare: Kerstin Fellenius