Förlagets beskrivning

Bra början är ett läromedel för sfi-studerande som möter sitt första främmande språk och behöver en lugn studietakt.

Bra början utgör underlag för hela sfi-kursen. Bra början 1 passar kurs B, Bra början 2 kurs C och Bra början 3 kurs D.