Förlagets beskrivning

Använd appen för att lära in nya begrepp, som exempelvis lägesbegrepp, jämförelser och begrepp som har med rumsuppfattningen att göra. Appen kan också användas för att repetera och för att ge stöd när eleverna ska läsa texter eller lösa uppgifter på egen hand.

Böckerna bygger på serien Framsteg i matematiken.