Förlagets beskrivning

Boken om Sveriges historia lär eleverna att tolka tidsperioder, händelser och historiska gestalter. De får ta del av ett flertal olika
historiska källor, och de ges även möjligheter till att jämföra förutsättningar i olika tidsperioder med nutida förhållanden.

Vi låter eleverna följa hur kvinnors, mäns och inte minst hur barns levnadsvillkor har förändrats genom tiderna.