Förlagets beskrivning

Ett träningsmaterial för nybörjarblissare att använda vid symbolinlärning. Det innehåller lottobrickor, symbolkort, bildkort, ordkort samt dominobrickor.

Spelbrickorna och symbolkorten är magnetiska och kan därför användas på ett bokstöd eller en whiteboard med magnetisk yta. Det underlättar för elever med rörelsehinder som då kan ögonpeka eller använda peklampa.

Bliss - Bild - Ord består av fyra olika övningsuppgifter: lotto, memory, para ihop och domino. De är utformade som spel. Lottobrickorna finns i två varianter med nio respektive fyra rutor. Du får även med en handledning på 11 sidor.

För elever i årskurs 1-3. Bearbetad av: Lovisa Jacobsson och Birgitta Vahlén.