Förlagets beskrivning

Bingospelen får barnen att uppmärksamma språkljuden samtidigt som de har roligt tillsammans. Här får barnen inrikta sig på att lyssna efter konsonanterna i språket.

Att laborera och uppmärksamma språkljud är den färdighet i förskoleåldrarna, som tillsammans med bokstavskännedom, har det största förklaringsvärdet när det gäller att förutsäga barnens senare läsutveckling. 

Produkten omfattar två olika uppsättningar bingospel, Bingo 1 och Bingo 2, med tillhörande kort för bingoutroparen.