Förlagets beskrivning

Taktil karta anpassade för elever med synnedsättning. Varje karta är uppdelad på flera kartblad med en mindre mängd information på varje blad. Detta förenklar för eleven att bit för bit uppfatta och förstå kartans form och innehåll. Antalet kartblad varierar från karta till karta.

Nyckel kallas den text- och symbolförklaring som ofta kompletterar en bild. Kartorna som är gjorda i svällpapper går utmärkt att färglägga med t.ex. kritor eller färgpennor. Man kan också lägga till och markera information som är viktig i det pedagogiska arbetet, med hjälp av t.ex. häftmassa, vaxsnören eller punktskrift.

Vissa av Europas tjugofem kartor består av flera länder, kartbladen kan variera från 3-6 stycken. Kartorna levereras förpackade i hålslagna kuvert som kan samlas i pärm, med text och förklaringar på punktskrift. Format: A3.