Förlagets beskrivning

Materialet är en fortsättning och ett komplement till Begreppsträning. Ett ”papper- och penna-” material som stimulerar till samtal om begrepp. Övningarna är lämpliga att individanpassa och innehåller till exempel ”hitta lika bild, hitta lika bokstav, para ihop antal och siffra, hitta tillhörighet, se orimlighet…”