Förlagets beskrivning

Nu finns äntligen Libers Begreppskort i Matematik att beställa!
Libers begreppskort är ett urval av begreppen i matematik för årskurs F-6. De består av korta beskrivningar på två svårighetsnivåer (i pratbubblor) och ibland förklarande bilder. För de yngre eleverna finns en grundläggande beskrivning (i blå pratbubbla). För de äldre eleverna finns en mer utvecklad beskrivning (i orange pratbubbla), vilket gör begreppet mer komplett.