Förlagets beskrivning

Blisskarta med 40 symboler grupperade med egen bakgrundsfärg för enklare identifikation. Kartan är laminerad i klar plast. Om matt plast önskas anges det i beställningen. Fungerar för elever som kommit en bit på väg i sin symbolinlärning.