Förlagets beskrivning

Här finns sånger till 19 av artiklarna i Barnkonventionen samt en sång om barnombudsmannen. 

Sångerna är hämtade ur materialet ”Barnkonventionen & Tjosanhejsan”. Vill du arbeta mer med barnkonventionen, under en längre tid, kan det materialet kanske vara något för dig och din barngrupp.

Du kanske arbetar med barnkonventionen med något annat material och då kan sångerna i det här häftet förhoppningsvis både fördjupa dina och barnens kunskaper om artiklarna och ge er en svängig stund tillsammans.