Förlagets beskrivning

Regnet vräker ner och vägen är täckt av blötsnö. Tej håller hårt i ratten. Hans knogar är vita. – Vi skulle inte kört den här vägen, säger jag. Det är för tidigt på våren. – Vi är snart framme, säger han. Men hans käkar är spända.

Det finns kompletterande kostnadsfritt material till elev och lärare att skriva ut från förlaget.